Kroužky

Nabídka zájmových útvarů pro šk. rok 2023/2024

CO?
PRO KOHO?
KDY?KDE?KDO?
Turistika
(3. – 9. roč.)
SOBOTA
1x měsíčně
  Písková

Tvořivá dílna
(3. – 5. roč.)
ČTVRTEK
13.00 – 14.30
(1x za 14 dní)
učebna 5. třídy Hrubá K.
Keramika
(2. roč.)
(3. – 5. roč.)
ČTVRTEK
13.15 – 14.30
14.35 – 15.50
keramická dílna Rozehnalová

Výtvarný kroužek
(1. – 3. roč.)
STŘEDA
13.00 – 14.30
učebna IV. třídy Vérostová
Recitační kroužek
(1. – 9. roč.)
ČTVRTEK
12.15 – 14.00
učebna I.B třídy Vérostová
Badatelský kroužek
(6. – 9. roč.)
STŘEDA
13.45 – 14.30
přírodopisná učebna Nétková
Zámecký kroužek
(6. – 9. roč.)
STŘEDA
15.00 – 16.00
Zámek Tovačov Lehká J.
Tvůrčí psaní
(6. – 9. roč.)
ÚTERÝ
13.45 – 14.45
učebna 7. třídy Haiderová
Angličtina
(6. – 9. roč.)
ÚTERÝ
13.45 – 14.30
jazyková učebna Hlavačka
Pohybové hry
(3. – 5. roč.)
PÁTEK
13.00 – 14.00
sportovní hala Frgal M.
Aerobik
(1. – 2. roč.)
(3. – 5. roč.)
(6. – 9. roč.)
ÚT 14.45 – 15.30
ÚT 15.30 – 16.15
ST 16.15 – 17.00
kulturní dům Lehká K.
Zdařilová