Vítání jara

V pátek 11. 4. 2014 prožili žáci 1. stupně den plný her, písniček, překvapení a nevšedních zážitků. Projektový den Vítání jara se stal na naší škole už tradiční událostí. V období kolem Smrtné neděle, což je čtrnáct dní před Velikonocemi, vyrobí každý třídní kolektiv figurínu Smrtky. Žáci si zopakují říkanky a písničky, které se k obyčeji vítání jara vážou, a vyráží společně k řece Bečvě, kde podle tradice přivítají jaro. Letošní Vítání jara zpestřil hudební program lidového zpěváka a hráče na moravské gajdy pana Gregora Körbera, který děti zaujal svým vyprávěním, hrou na nástroj a zpěvem. Program byl velmi poutavý, děti se pokoušely odhalit hudební hádanky, vyslechly si příběhy a pohádky o vzniku hudebního nástroje, doprovázely muzikanta svým zpěvem a v závěru si mohly vyzkoušet hru na dudy. Celý den utekl jako voda, počasí nás nezklamalo a jaro se nám podařilo přivítat, jak se patří. Žáci 1. stupně společně s třídními učitelkami přejí všem hezké jarní dny a věří, že symbolickým vynesení zimy, nemocí a zlých časů Troubky vše špatné mine.

Eva Vojtková
Autor: skola Vydáno: 15.4.2014 07:54 Rubrika: Školní akce Přečteno: 92x

VÝMĚNNÝ POBYT PEDAGOGŮ

V rámci obnovené spolupráce mezi ZŠ a MŠ Troubky a ZŠ Raslavice na Slovensku proběhl v březnu výměnný pobyt pedagogů, jehož cílem je zkvalitnění výchovně vzdělávacích výsledků a rozvoj vzájemných česko-slovenských vztahů.
V týdnu od 16. do 21. 3. 2014 jsme vyrazily jako zástupkyně ZŠ Troubky na Slovensko. V době našeho pobytu se na I. stupni děti v 1. ročnících učily písmeno „R“, proto se výuka v těchto třídách soustředila na písmena R a Ř, které se ve slovenštině nevyskytuje. Žáci si společně přečetli pohádku „Jak Křemílek a Vochomůrka rozbili hodiny“ a porovnali rozdílné výrazy. Dále se naučili jazykolam „Řekla řepa řeřiše, poškrábej se na břiše“, který se stal jejich mottem pro celý týden.
Během týdne si žáci v různých ročnících na I. stupni přečetli další pohádky, např. „Jak Rumcajs daroval Mance sluneční prstýnek“ od Václava Čtvrtka, „Příběh o rytíři R“ od Ondřeje Sekory, příběh Boba a Bobka na horách nebo slovensky zpracovanou pohádku
„O pejskovi a kočičce“.
Na II. stupni se výuka zaměřovala především na porovnávání českého a slovenského jazyka a v literárních hodinách na konkrétní české autory a jejich díla. V 5. třídě si žáci přečetli pohádku „Chytrá horákyně“ od Boženy Němcové, v 6. třídě se seznámili s baladami Karla Jaromíra Erbena, konkrétně se známou baladou „Polednice“. Tu měli možnost porovnat i s jejím filmovým zpracováním. Žákům 8. třídy byl představen největší představitel českého romantismu Karel Hynek Mácha a jeho básnická skladba „Máj“. V 9. třídě se pak žáci věnovali rozboru novely „Romeo, Julie a tma“ Jana Otčenáška.
Dopolední výuka byla doplněna pestrým doprovodným programem v odpoledních hodinách – měly jsme možnost navštívit slovenská města Bardějov, Prešov a Košice nebo se zúčastnit zkoušky folklórního souboru Raslavičan.
Následující týden, tedy od 24. do 28. 3. 2014, navštívily naši školu dvě kolegyně ze ZŠ Raslavice – paní učitelka Bibiana Mačáková a Valeria Semanová. Přestože měly obě aprobaci na II. stupeň, zúčastnily se i některých hodin na I. stupni, protože i naši nejmenší byli zvědaví, jestli slovenštině budou rozumět. Paní učitelka Semanová si připravila lidovou pohádku „O kůzlátkách“ a naučila děti slovenský jazykolam.
V hodinách českého jazyka na II. stupni se naši žáci podobně jako žáci na Slovensku zaměřili na porovnání českého a slovenského jazyka. V 6. třídě si žáci přečetli báji Daidalos
a Ikaros ve slovenštině, žáci 7. a 8. třídy pak ukázku z knihy „Poškoláci“ od známé slovenské autorky píšící pro mládež Gabriely Futové. Deváťáci se seznámili s významným představitelem slovenské poezie Miroslavem Válkem.
Protože obě paní učitelky učí na Slovensku dějepis, připravily si některá zajímavá témata ze slovenské historie i pro naše žáky. V 6. třídě se žáci seznámili s pravěkým uměním na Slovensku, v 7. třídě se věnovali počátkům uherského státu a bratřickému hnutí na Slovensku, v 8. třídě byly tématem hodin slovenské národní obrození a revoluce 1848 v Uhrách a v 9. třídě žáci probírali vznik samostatného slovenského státu.
V dalších hodinách paní učitelka Mačáková naučila žáky z I. i II. stupně některé prvky ze slovenských lidových tanců.
V rámci doprovodného programu paní učitelky ze Slovenska například navštívily divadelní představení Maryša nebo si prohlédly města Olomouc a Kroměříž.
Věříme, že výměnný pobyt splnil svůj cíl a byl přínosem nejen pro nás učitele, ale především pro žáky.

Kateřina Hrubá (za I. stupeň) a Karolina Haiderová (za II. stupeň)
Autor: skola Vydáno: 9.4.2014 12:46 Rubrika: Školní akce Přečteno: 266x

Matematický klokan 2014

Mezinárodní soutěž je určena žákům základních i středních škol. V soutěži se nepostupuje, nejlepší řešitelé jsou uvedeni přímo na stránkách soutěže, kde můžete najít také statistiky s výsledky. Proto má Klokan jen jedno kolo. Letos připadl termín na pátek 21. března.
Letos se zapojili do Klokana vybraní žáci z 2. stupně, žáci mladší soutěžili všichni.

Mgr. Zdena Odložilíková


Pořadí v nejmladší kategorii Cvrček pro 2. a 3. třídu:

1. Martina Němčáková, 3. třída
2. Pavlína Musilová, 3. třída
3. Ondřej Vrána, 3. třída.

V kategorii Klokánek pro 4. a 5. třídu:

1. Ondřej Soják, 5. třída
2. Matěj Vrána, 5. třída,
3. Petr Skopal, 5. třída


Benjamín pro 6. a 7. třídu – pořadí je následující:

1. Ladislav Rybka, 6. třída
2. Anna Burianová, 6. třída
3. Tereza Kamelandrová, 7. třída

Do kategorie Kadet pro žáky 8. a 9. třídy se letos přihlásilo jen 6 odvážných, zde jsou 3 nejlepší řešitelé.

1. Tereza Coufalová, 8. třída
2. Karolína Lehká, 9. třída
3. Martin Borek, 8. třída
Autor: skola Vydáno: 2.4.2014 09:38 Rubrika: Úspěchy žáků Přečteno: 411x

Finále "Naší přírodou"

V úterý 25. března 2014 se žáci naší školy zúčastnili finále XXVII. ročníku přírodovědné soutěže „Naší přírodou“.
Umístění žáků:
Mladší kategorie
VII. třída - Jan Skopal - obor společenstva lesa - 4. místo
VII. třída - Tomáš Pacáček - obor pole, louky, pastviny - 2. místo
VII. třída - Jan Skopal - obor lidská sídla - 3. místo
Starší kategorie
IX. třída - Karolina Lehká - obor společenstva vodního prostředí - 4. místo

Součástí odměny pro finalisty soutěže je přírodovědná exkurze v měsíci květen.
Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.
Autor: skola Vydáno: 26.3.2014 08:29 Rubrika: Úspěchy žáků Přečteno: 574x

II. Žákovská ekologická konference v Olomouckém kraji

Ve středu 19. 3. 2014 se uskutečnila konference na ZŠ Trávník v Přerově. Témata, ze kterých jsme si mohly vybírat:
1. Spalovna ano / ne
2. Úspory energie
3. Regionální potraviny, kvalita a dovoz potravin
4. Jak na odpady…
5. Voda pro život
6. Ochrana půdy v ČR
My jsme si připravily powerpointovou prezentaci na téma SPALOVNA ANO / NE.
Na konferenci vystoupilo deset zástupců škol. Byli zde přítomni také zástupci MÚ odboru životního prostředí, odboru školství, stanice BIOS, ORNIS a zástupci ekologického střediska Sluňákov. Dověděli jsme se hodně zajímavých informací a akce se nám velmi líbila.

Eva Němčáková, Veronika Sojáková VII. třída

fotografie - viz galerie
Autor: skola Vydáno: 24.3.2014 16:50 Rubrika: Úspěchy žáků Přečteno: 631x

Zelený den - projektový den žáků 2. třídy

První jarní den jsme se rozhodli přivítat v zeleném. Děti přišly do školy v oblečení nejrůznějších odstínů zelené barvy. V průběhu celého dopoledne nás čelo spoustu činností s jarní tematikou. Recitovali a zpívali jsme o jaru, počítali jsme květiny na jarním záhoně, četli jsme o jarním lese a soutěžili v poznávání rostlin. Jednou z nejočekávanějších činností bylo setí jarního obilíčka a již naklíčených fazolí. Teď již budeme jen zalévat a čekat první rostlinky. Počasí tento první jarní den bylo opravdu krásné a my jsme tak mohli strávit hodinu čtení v novém altánku na školní zahradě. Sluníčko nám hřálo do zad, moc krásně se nám četlo. Závěrem projektového dne jsme se sešli kolem našeho třídního stromu – lípy malolisté, kterou jsme sázeli v 1. třídě. Zkontrolovali jsme, jestli v pořádku přečkala zimu, zazpívali jsme jí písničku, aby dobře rostla, a ozdobili ji barevnými jarními stužkami.
Autor: skola Vydáno: 24.3.2014 16:48 Rubrika: Výuka Přečteno: 647x

Placení stravného na měsíc DUBEN

Autor: skola Vydáno: 20.3.2014 12:15 Rubrika: Ostatní Přečteno: 714x

Projekt – Život v protektorátu

V letošním roce si připomínáme 75. výročí okupace Čech a Moravy nacistickým Německem a vzniku protektorátu, jedny z nejtragičtějších událostí našich dějin. Proto jsme zařadili do výuky projekt „Život v protektorátu“ pro žáky 9. třídy, který se uskutečnil dne 18. 3. 2014. Cílem projektu bylo ukázat, jak odlišným způsobem vnímali tyto události Češi a jak Němci žijící v Čechách a na Moravě. Dále zamyslet se nad tím, jaký dopad měly tyto změny na jednotlivé skupiny obyvatel, např. na členy politických stran, Sokola, důstojníky, studenty vysokých škol, Židy, a snažit se pochopit, proč se řada lidí zapojila do domácího a zahraničního odboje a z některých se stali kolaboranti a konfidenti. A právě odlišné morální postoje mohli žáci porovnat při zhlédnutí slavného filmu Vyšší princip, filmu o zradě a kolaboraci a především o morální odpovědnosti jednotlivce, který se odehrává v době začínající heydrichiády.
Prezentaci k jednotlivým událostem si připravilo 9 žáků. K zadaným tématům přistoupili odpovědně a prokázali své schopnosti naplňovat jednu z kompetencí Školního vzdělávacího programu vyhledávání a třídění informací a jejich využití v procesu učení. Po skončení prezentací vyplnili žáci pracovní list, kde v odpovědích doplňovali informace získané nejen při výkladu v hodinách dějepisu, ale i z proběhlých prezentací a z obrazových dokumentů umístěných na nástěnce.
fotografie - viz galerie

Mgr. Dagmar Novotná
Autor: skola Vydáno: 19.3.2014 12:55 Rubrika: Školní akce Přečteno: 808x

Vypnout alarmy! Začínáme…

Žáci 8. a 9. třídy se 13. března v rámci výuky výtvarné výchovy vydali do Olomouce prožít animační program k Obrazárně Arcidiecézního muzea. Muzejní pedagog se během výkladu snažil představit jednotlivé obsahové a formální složky obrazu. Záměrem bylo podat komplexnější prožitek z díla, pochopit skryté významy výtvarné symboliky, porozumět uměleckému záměru zvolené kompozice a emočnímu působení barev. Žáci pracovali v těsné blízkosti originálních uměleckých děl, a jak už název programu sám napovídá - s vypnutými alarmy. Poté se sami pokusili interpretovat vybraná díla a využili k tomu nejenom slovní a psaná vyjádření, ale i zážitkové aktivity z oblasti dramatické výchovy.
fotografie - viz galerie
Autor: skola Vydáno: 18.3.2014 12:55 Rubrika: Školní akce Přečteno: 758x

Okresní kolo v halové kopané mladších žáků

Ve středu 12. 3. 2014 se v troubecké sportovní hale konalo okresní kolo v halové kopané mladších žáků.
Naši školu reprezentovali: David Klemeš, Vojta Baďura (7. tř.), Radek Klemeš, Tomáš Červinka, Josef Soušek, Martin Třetina (6. tř.), Petr Skopal (5. tř.), Milan Kyas, Štěpán Smolka a Ondřej Lehký (4. tř.).
Výsledky zápasů:
ZŠ Troubky - ZŠ Za Mlýnem Přerov 0 - 5
ZŠ Troubky - ZŠ U Tenisu Přerov 2:4 (branky Smolka, Kyas)
ZŠ Troubky - GJŠ Přerov 0:3
ZŠ Troubky - ZŠ Horní Moštěnice 2:2 (branky Smolka, Soušek)
V turnaji jsme obsadili celkové 5. místo. Kluci zaslouží velkou pochvalu za snahu a bojovnost. V utkání někteří naši fotbalisté bojovali s až o 3 roky staršími soupeři. Pokud by se nám dařilo proměňovat vytvořené šance, mohlo být umístění i lepší...
Fotografie týmu je umístěna v galerii.
Autor: skola Vydáno: 17.3.2014 08:43 Rubrika: Úspěchy žáků Přečteno: 811x
Výpis: 1 2 3 4 5 6

Zprávičky

9.4.2014 12:13

Provoz v době jarních prázdnin

Z důvodu nízkého počtu přihlášených žáků do školní družiny v době velikonočních prázdnin (tj. 17. – 18. 4. 2014) nebude školní družina po tuto dobu zajišťovat provoz.
19.3.2014 08:45

Zápis do MŠ

Zápis do mateřské školy pro příští školní rok proběhne v úterý 13. 5. 2014 od 9 do 16 hodin v mateřské škole (ul. Sportovní).
19.3.2014 08:42

Sběr papíru

V týdnu od 8. 4. do 11. 4. 2014 proběhne v naší škole sběr papíru!
17.3.2014 08:42

Výměna učitelů

V rámci spolupráce se školou v slovenských Raslavicích proběhne mezi školami výměna vyučujících. V týdnu od 24. 3. do 28. 3. navštíví naši školu 3 slovenští pedagogové....

Projekty