Netradiční sportovci v Base Campu

Autor: skola Vydáno: 20.10.2014 08:04 Rubrika: Ostatní Přečteno: 102x

Netradiční československá olympiáda

Autor: skola Vydáno: 14.10.2014 13:38 Rubrika: Školní akce Přečteno: 328x

Podzim v Tovačově

Téměř 60 dětí ze školní družiny se vydalo v pátek 10. října za kamarády do Tovačova užít si krásné prosluněné sportovní odpoledne. Paní vychovatelky si pro nás připravily dobrodružnou stezku kolem místního rybníka, která prověřila hlavně naši paměť.Po odevzdání soutěžních kartiček jsme se rozeběhli po mnoha stanovištích s rozmanitými sportovními disciplínami. Vyhlášení vítězů provázel bouřlivý potlesk, a tak jsme se s bříšky plnými dobrot a pocitem krásně prožitého odpoledne loučili s kamarády… “Ahóóój!“
Děkujeme a těšíme se na příště!
Autor: skola Vydáno: 14.10.2014 13:21 Rubrika: Školní akce Přečteno: 270x

Co oči neviděly a ruce nezkusily

U příležitosti oslav 120 let od založení SDH v Troubkách otevřela místní hasičská zbrojnice své brány pro širokou veřejnost. V pátek 19.9. 2014 žáci 3. a 4. třídy naší školy tuto možnost rádi využili.
Pan Březina nás nejen provedl vnitřními prostory, ale ukázal nám i hasičskou výzbroj a výstroj pro různé příležitosti. Děti si na vlastní kůži mohly vyzkoušet tíhu, kterou každý hasič obléká při zásahu. Upozornil nás na správné chování při požáru a možnosti, jak mohou děti samy pomoci sobě nebo i druhým. Nakonec se děti na chvilku proměnily v hasiče jedoucí k nebezpečnému požáru, protože si mohly sednout za volant obou hasičských aut.
Děkujeme místnímu SDH za zajímavou a poučnou exkurzi. Návštěva se dětem moc líbila a věříme, že znalosti, které zde získaly, si lépe zapamatují, než kdybychom si o nich jen povídali ve škole.
Autor: skola Vydáno: 30.9.2014 15:18 Rubrika: Výuka Přečteno: 813x

Nejen bramborové zprávičky ze speciální třídy

Autor: skola Vydáno: 30.9.2014 08:30 Rubrika: Ostatní Přečteno: 894x

Turnaj v malé kopané v Kojetíně

Autor: skola Vydáno: 30.9.2014 07:44 Rubrika: Školní akce Přečteno: 989x

Bramborový týden v 8. třídě

Autor: skola Vydáno: 29.9.2014 08:58 Rubrika: Školní akce Přečteno: 1013x

Bramborový týden

V týdnu od 15. - 19. září proběhl v naší škole Bramborový týden. Bramborový týden je jedna z plánovaných aktivit školního Ekotýmu. Do „bramborového“ projektu se zapojila opravdu celá škola, a to v nejrůznějších předmětech. Třídy na 1. stupni se účastnily Bramborové olympiády, vytvářely Bramborovou kuchařku, připravovaly bramborové speciality, vyráběly a tiskaly bramborovými tiskátky, vyráběly bramborové panáčky, četly a počítaly o bramborách. V neposlední řadě si připomněly znalosti o rostlině, která „zachránila svět“ – lilek brambor. V družině si také děti vyrobily panáčky a zvířátka z brambor a upekly bramborovou dobrotu. Velkou pochvalu by si zasloužily paní kuchařky z naší školní jídelny, které nám každý den připravily jídlo z brambor. Pochutnali jsme si na čerstvých bramborových lupíncích, zapékaných bramborách, bramborových šuláncích, bramborové polévce a kuřecích nugetkách v bramborovém těstíčku. Pro první, druhou a třetí třídu připravily paní kuchařky bramborovou svačinku na velkou přestávku. Peklo a vařilo se nejen v jídelně, ale také ve speciální třídě. Ze speciální třídy se linula vůně po bramborácích. Moc se jim podařily, dokonce nám ostatním přinesli ochutnat. Škola se tak krásně provoněla a nám se dobře učilo. Na druhém stupni připravili vybraní žáci prezentaci o původu brambor, učili se a ještě se učit budou o bramborách v botanice, o postřicích, které se mohou na brambory používat, a o škůdci brambor – mandelince bramborové. Opět počítali s bramborovou tematikou a vytvářeli bramborovou kuchařku.
O vyvrcholení bramborového týdne se postarala 7. třída, která s paní učitelkou Macfeldovou uvařila na školní zahradě pro své mladší kamarády bramborový guláš v kotlíku. Umění rozdělat oheň a guláš správně ochutit, aby všem gurmánům chutnal, nebyl zrovna lehký úkol. Sedmá třída se úkolu zhostila velmi dobře a my jsme si opravdu pochutnali. Ještě lépe, než kdyby vařil guláš pan šéf kuchař Pohlreich! Jejich odměnou byl Řád zlaté vařečky a Řád guláše bramborového! Moc děkujeme!
Úkolem projektu bylo seznámit se s bramborami po všech stránkách – od jejich zasazení, vypěstování, získání poznatků, až po jejich využití a spotřebování. Myslím, že úkol se nám opravdu podařilo splnit. Již nyní náš školní Ekotým napadají aktivity, které bychom mohli za rok na dalším bramborovém týdnu vyzkoušet. Děkujeme všem vyučujícím, školní jídelně a všem ostatním, kteří se na Bramborovém týdnu podíleli.

Ekotým
Autor: skola Vydáno: 25.9.2014 15:37 Rubrika: Školní akce Přečteno: 1079x

Výlet sedmáků do archeoskanzenu Modrá u Uherského Hradiště

Výuku dějepisu ve škole má většina z nás spojenou s biflováním dat, významných osobností a historických událostí. Že se lze tomuto předmětu učit i zajímavějším a netradičním způsobem, se přesvědčili naši sedmáci. V úterý 16. září vyrazili žáci se svými vyučujícími do archeoskanzenu Modrá u Uherského hradiště, aby na „vlastní kůži“ poznali a trochu i „okusili“ život tehdejších obyvatel ve velkomoravské říši v průběhu 9. století. Po hodinové jízdě autobusem i vlakem žáci dorazili kolem deváté hodiny do obce Modrá. Zde nejprve navštívili sladkovodní a botanickou expozici Živá voda, kde se mohli seznámit s životem ve vodě a kolem vody, s vodními živočichy i rostlinami řeky Moravy, přilehlých potoků a tůní. Určitě hodnotným zážitkem byla pro všechny expozice v podzemním tunelu, který měl evokovat dno rybníka, a kde se kolem našich hlav projíždělo několik druhů ryb typických pro tento region, a to jak současných, tak historicky původních. Nechyběla ani vyza velká, největší sladkovodní ryba světa, která byla velmi oblíbeným soustem na talířích již tehdejších Velkomoravanů v 9. století.
Babiččinu zahrádku s několika druhy nejpěstovanějších bylinek, tůň s vodopádem a pstruhy, expoziční jezero s ukázkou mokřadů i Chřibské prameniště – to vše sedmáci zhlédli v přírodopisné části výukového programu. Poté následovala dějepisná část v archeoskanzenu. Sedmáci navštívili několik stanovišť, kde se dozvěděli zajímavé momenty ze života obyvatel Velké Moravy. Poučné bylo setkání s koželuhem, který žákům vysvětlil, jak se zpracovávala kůže a co vše se z ní na Velké Moravě vyrábělo, a rovněž ukázka barvení látek a výroba typických velkomoravských oděvů. To, že i na Velké Moravě se lidé vzdělávali, sedmáci poznali při setkání s mnichem, který všem, i za pomoci zvláštních tělesných trestů, připomněl působení Konstantina a Metoděje na Velké Moravě a jejich přínos pro Velkou Moravu. Všem určitě prospěla návštěva „velkomoravské kuchyně“, kde se žáci dozvěděli, jak vypadala strava tehdejších lidí a kde všichni mohli ochutnat typické placky s česnekovým tvarohem. Zvláště kluky nadchla návštěva knížecího domu, kde si mohli prohlédnout výstroj a zbraně velkomoravských bojovníků a vyzkoušet svůj um ve střelbě z luku. Neméně zajímavá byla i návštěva kovárny, kde si šikovní hoši zkusili sami vykovat několikacentimetrový hřebík. Zbytek času před návratem domů si pak sedmáci zpestřili návštěvou občerstvení a suvenýrů.
Krásné počasí, plno nevšedních zážitků a zvláště neutuchající elán sedmáků- vše přispělo k tomu, že se výlet vydařil.
Chtěli bychom za všechny – žáky i učitele - touto cestou poděkovat členkám a členům SPŠ Troubky za vstřícné jednání a finanční příspěvek na dopravu. DĚKUJEME!!!

fotografie - viz galerie ZÁŘÍ

Mgr. Jitka Lehká
Mgr. Markéta Macfeldová
Autor: skola Vydáno: 22.9.2014 19:54 Rubrika: Školní akce Přečteno: 1138x

Seznamy žáků 1. tříd pro školní rok 2014/2015

Autor: skola Vydáno: 12.8.2014 14:02 Rubrika: Ostatní Přečteno: 2002x
Výpis: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Zprávičky

14.10.2014 13:26

Netradiční československá olympiáda

V rámci spolupráce se ZŠ Raslavice (SK) proběhne v týdnu od 20. do 24. října 2014 na naší škole "Netradiční československá olympiáda".

Projekty