DOPRAVNÍ VÝCHOVA V LETOŠNÍM ŠKOLNÍM ROCE

Jako každý rok i letos žáci 2. - 4. ročníku absolvovali dopravní výchovu ve středisku volného času Atlas a Bios v Přerově.

První - teoretická - část proběhla na podzim. Ta je nejtěžší pro „čtvrťáky“, kteří ji na rozdíl od mladších spolužáků ukončují závěrečnými testy. 

Druhá - praktická - část proběhla v dubnu. Děti vybaveny bezpečnostními přilbami zdolávaly na kolech či koloběžkách nástrahy záludných křižovatek. Pod dohledem přísných instruktorů bojovaly se značkami, chodci a jinými složitostmi.

Pro děti ze 2. a 3. třídy dopravní výchova bude pokračovat i další rok.

Žáci 4. třídy, kteří úspěšně složili test a vykonali praktické jízdy, získali řidičský průkaz pro cyklisty. Doufejme, že všichni budou pamatovat na pravidla silničního provozu.

                                                                                                                                  Kateřina Hrubá

prohlédnout fotogalerii